Συνδέουμε την εκπαίδευση με τη φύση

Image
Φιλοσοφία των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων & των παιδαγωγικών εργαστηρίων μας: η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην πράξη και η αβίαστη μάθηση στη φύση.
Μέσα από τα προγράμματα & τα εργαστήριά μας αξιοποιούνται:
 • φυσικοί χώροι, εύκολα προσβάσιμοι από το σχολείο σας
&
 • σχολικές αυλές ως υπαίθριες τάξεις της φύσης

Τα προγράμματα και τα εργαστήριά μας είναι σχεδιασμένα από έμπειρους παιδαγωγούς και  προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις δυνατότητες κάθε ηλικιακής ομάδας. Έχουν διαθεματικό χαρακτήρα και συνδέονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Πραγματοποιούνται «βρέξει – χιονίσει», καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Α. Εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε σχολικές ομάδες παιδιών 4 έως 12 ετών και η θεματολογία τους εστιάζει στην εξοικείωση με τα στοιχεία του φυσικού κόσμου που τα παιδιά συναντούν στο σχολείο και στη γειτονιά, ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά των εποχών του χρόνου.

Διάρκεια κάθε προγράμματος: 75’ (προνήπια, νήπια, Α’ Δημοτικού) & 90’ (Β’-Στ’ Δημοτικού)

 

Σε φυσικούς χώρους

Τα προγράμματα σε φυσικούς χώρους στοχεύουν στην εμπειρική αντίληψη και κατανόηση του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει, μέσω της ενεργοποίησης των αισθήσεων, της παρατήρησης και της εξερεύνησης. Η παιδαγωγική προσέγγιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στηρίζεται στην Εμπειρική μάθηση, στην Παιδαγωγική τέχνη Waldorf-Steiner και στην Παιδαγωγική του δάσους.

Image


Ο θαυμαστός κόσμος του εδάφους

Κι όμως το έδαφος είναι γεμάτο ζωή! Ένα πρόγραμμα που εξοικειώνει τα παιδιά με μεθόδους παρατήρησης και καταγραφής του κόσμου του εδάφους. Μέσω αυτών, ανακαλύπτουν τα συστατικά και τη βιοποικιλότητα του. Μαθαίνουν για τη  συμβολή του στον κύκλο του νερού και των θρεπτικών συστατικών, αλλά και πώς μπορούμε να  το προστατεύουμε και να το διατηρούμε.


Ένα δέντρο-ένας κόσμος

Ένα δέντρο κρύβει πολύ περισσότερα από αυτά που φαίνονται με την πρώτη ματιά! Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά αντιλαμβάνονται το δέντρο ως ζωντανό οργανισμό. Ανακαλύπτουν την αλληλένδετη σχέση του με άλλους οργανισμούς στη φύση, καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους βοηθά την επιβίωσή μας και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο προστασίας των δέντρων της περιοχής του σχολείου τους.


Επικονίαση: μια σπουδαία αποστολή!

Ποια είναι η σχέση των εντόμων με τα άνθη των φυτών και πώς άραγε βοηθά αυτή η σχέση τη ζωή μας; Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά παρατηρούν τη διαδικασία της επικονίασης και ανακαλύπτουν τη σπουδαία σημασία της για τη διαιώνιση της ζωής πάνω στη Γη. Γνωρίζουν από κοντά τους επικονιαστές και αντιλαμβάνονται με ποιους τρόπους μπορούν να τους προστατέψουν και να βοηθήσουν το έργο τους.


Φτερωτοί συγκάτοικοι

Πόσα γνωρίζουμε για τα πουλιά που πετούν γύρω μας και κατοικούν κοντά μας; Τι μηνύματα μας μεταφέρουν και πώς μπορούμε να μάθουμε τη γλώσσα τους; Σε αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά πουλιά που συναντούν στο οικείο φυσικό περιβάλλον τους και μαθαίνουν για τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές τους.

Σε σχολικές αυλές

Τα προγράμματα σε σχολικές αυλές εμπλουτίζουν την αυλή του σχολείου με γωνιές μελέτης της φύσης και στοχεύουν να προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες σύνδεσης με τον φυσικό κόσμο της πόλης και δυνατότητες μάθησης μέσα από την εμπειρία. Η παιδαγωγική προσέγγιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στηρίζεται στην Εμπειρική μάθηση και στο Θεατρικό παιχνίδι.

Image


Της αυλής μας τα φυτά!

Πόσο καλά γνωρίζουμε τους πράσινους, σιωπηλούς κατοίκους του σχολείου μας; Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα φυτά της σχολικής αυλής και τις ανάγκες τους. Μέσα από δραστηριότητες που εστιάζουν στην περιποίηση των φύλλων και του χώματος, αντιλαμβάνονται τα μέρη των φυτών και τη λειτουργία τους. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές –τριες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη φροντίδα των φυτών του σχολείου.


Compost: ένα ζωντανό εργαστήρι

Μέσα από το πρόγραμμα η σχολική αυλή αποκτά έναν κάδο κομποστοποίησης! Τα παιδιά μαθαίνουν  ποια υλικά μπαίνουν σε έναν τέτοιο κάδο, τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην αποσύνθεση της ύλης και τις απαραίτητες εργασίες φροντίδας του compost. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να γίνουν ενεργοί διαχειριστές των απορριμμάτων τους και να αντιληφθούν βιωματικά τον κύκλο της ύλης.


Ο καιρός σήμερα

Ένας μικρός μετεωρολογικός σταθμός στήνεται στην αυλή του σχολείου! Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το θερμόμετρο, να προβλέπουν τον καιρό εμπειρικά, παρατηρώντας τα σύννεφα και την κίνηση των δέντρων και μαθαίνουν τρόπους συστηματικής καταγραφής του. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με την παρατήρηση του καιρού και να αντιληφθούν σταδιακά τα σημάδια του.


Ο κόσμος των εντόμων

Μέσα από το πρόγραμμα, τα παιδιά γνωρίζουν τα έντομα που απαντώνται στην πόλη μας και τον ασφαλή τρόπο παρατήρησής τους. Με τη χρήση μεγεθυντικών φακών εντοπίζουν τα έντομα που κατοικούν στη σχολική αυλή και τα αποτυπώνουν. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα έντομα και να κατανοήσουν τον κόσμο τους.

Β. Παιδαγωγικά εργαστήρια

Τα παιδαγωγικά εργαστήρια της Παρέας του δάσους, στοχεύουν στην τακτική επαφή και βιωματική σύνδεση των παιδιών με τον φυσικό κόσμο, σε σωματικό, ψυχικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο. Προσαρμόζονται στα ηλικιακά χαρακτηριστικά κάθε ομάδας και υλοποιούνται σε γειτονικούς στο σχολείο φυσικούς χώρους ή στη σχολική αυλή, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση.

Σε φυσικούς χώρους

Σχολείο μου, η φύση 

Ο ετήσιος κύκλος εργαστηρίων Σχολείο μου, η φύση αξιοποιεί το μεγάλο σχολείο της φύσης, ως πεδίο ολιστικής ανάπτυξης δεξιοτήτων και παροχής κίνητρων & ερεθισμάτων για παιχνίδι, μάθηση και ανακάλυψη! Μέσω των εργαστηρίων, τα παιδιά ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους και ασκούν τις ικανότητές τους, ενώ εξοικειώνονται και συνδέονται εμπειρικά με τον φυσικό κόσμο, κατανοώντας την αλληλένδετη σχέση ανθρώπου-φύσης και αναπτύσσοντας αβίαστα τη φιλοπεριβαλλοντική τους συνείδηση.

Image

 Ο κύκλος εργαστηρίων στοχεύει:

 • Στην εξοικείωση και σύνδεση των παιδιών με τον φυσικό κόσμο της περιοχής τους σε ολιστικό επίπεδο (σωματικό, νοητικό, ψυχοσυναισθηματικό, πνευματικό και κοινωνικό) μέσω του παιχνιδιού, της κίνησης, της παρατήρησης, της εξερεύνησης και της ανακάλυψης
 • στην αισθητηριακή επαφή με τα υλικά της φύσης
 • στην καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς
 • στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τα παιδιά, σχετικά με τους γειτονικούς φυσικούς χώρους
 • Σχέση ανθρώπου - φύσης

 

Σε σχολικές αυλές

Μια τάξη στον κήπο

Ο ετήσιος κύκλος εργαστηρίων Μια τάξη στον κήπο αξιοποιεί τη σχολική αυλή ως ένα υπαίθριο, ζωντανό εργαστήριο έμπνευσης, δημιουργίας, παιχνιδιού και ανακάλυψης, με κεντρικό άξονα το φυσικό κόσμο! Μέσα από τα εργαστήρια τα παιδιά αναγνωρίζουν στο οικείο περιβάλλον της σχολικής αυλής, ότι συγκατοικούν με φυτά και ζώα που συχνά περνούν απαρατήρητα, συνειδητοποιούν τους κύκλους της φύσης και σταδιακά τους κατανοούν. Η παιδαγωγική προσέγγιση του εργαστηρίου στηρίζεται στη Μοντεσσοριανή αγωγή, στην Εμπειρική μάθηση και στο Θεατρικό παιχνίδι.

Image

Ο κύκλος εργαστηρίων στοχεύει:

 • στη γνωστική και συναισθηματική σύνδεση των παιδιών με τον φυσικό κόσμο της πόλης
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την κατανόηση των φυσικών διαδικασιών
 • στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τα παιδιά, σχετικά με τη σχολική αυλή
 • στην καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς
 • στην εξοικείωση με τρόπους προσέγγισης του φυσικού κόσμου στην καθημερινή ζωή

Το εργαστήριο Μια τάξη στον κήπο υλοποιείται και σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σε σχολεία της Αττικής.

Παρέα του δάσους

Η Κοιν.Σ.Επ. Παρέα του Δάσους αποτελεί μια πρωτότυπη παιδαγωγική προσέγγιση, που αξιοποιεί το αρχαιότερο εργαστήριο στον κόσμο -τη φύση- ως πεδίο μάθησης και ανάπτυξης.

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στις δράσεις της Παρέας του δάσους είναι απαραίτητη και ο αριθμός συμμετεχόντων περιορισμένος.

Η δήλωση μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας μας

www.pareatoudasous.gr

ή με e-mail στο 

Πληροφορίες: +30 694 928 8685

Βρείτε μας στο facebook

Παρέα του δάσους Parea tou dasous

Σχολεία

© 2024 Παρέα του δάσους. Designed by Upsited | Όροι χρήσης
Α.Γ.Ε.ΜΗ: 166359261000
Χρησιμοποιούμε cookies

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγηση, καταλαβαίνουμε πως συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου μας.

Όροι χρήσης