Συνδέουμε την εκπαίδευση με τη φύση

Image
Φιλοσοφία των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων: η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην πράξη και η αβίαστη μάθηση στη φύση.
Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα αξιοποιούνται:
  • υπαίθριοι φυσικοί χώροι,  εύκολα προσβάσιμοι από το σχολείο σας
&
  • σχολικές αυλές ως οι υπαίθριοι χώροι όπου τα παιδιά έχουν την πιο συστηματική επαφή

Τα προγράμματα μας είναι σχεδιασμένα από έμπειρους παιδαγωγούς και  προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις δυνατότητες κάθε ηλικιακής ομάδας. Έχουν διαθεματικό χαρακτήρα και συνδέονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Πραγματοποιούνται «βρέξει – χιονίσει», καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολικές αυλές

Image

Μια τάξη στον κήπο

Η σχολική αυλή μεταμορφώνεται και αποκτά γωνιές μάθησης με δάσκαλο τη φύση! Ένας κύκλος τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εμπλουτίζουν την αυλή του σχολείου με φυσικά στοιχεία και γωνιές μάθησης και στοχεύουν να προσφέρουν στα παιδιά δυνατότητες σύνδεσης με το φυσικό κόσμο της πόλης, μάθησης μέσα από την εμπειρία και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι γωνιές μάθησης δίνουν ευκαιρίες παιδαγωγικής αξιοποίησης της σχολικής αυλής και την εντάσσουν με συστηματικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Compost: ένα ζωντανό εργαστήρι!

Μέσα από το πρόγραμμα η σχολική αυλή αποκτά έναν κάδο κομποστοποίησης και τα παιδιά μαθαίνουν τα υλικά που μπαίνουν σε έναν τέτοιο κάδο, τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην αποσύνθεση της ύλης και τις απαραίτητες εργασίες φροντίδας του compost. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να γίνουν ενεργοί διαχειριστές των απορριμμάτων τους και να αντιληφθούν βιωματικά τον κύκλο της ύλης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δίνονται οδηγίες για την συστηματική ενασχόληση των παιδιών με τη διαδικασία της κομποστοποίησης στο σχολείο.

Ο καιρός σήμερα!

Μέσα από το πρόγραμμα ένας μετεωρολογικός σταθμός στήνεται στην αυλή του σχολείου και τα παιδιά μαθαίνουν για τα καιρικά φαινόμενα, παίζουν με παροιμίες για τον καιρό και μαθαίνουν τρόπους συστηματικής καταγραφής του. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με την παρατήρηση του καιρού και να τους αποκαλυφθούν σταδιακά τα σημάδια του. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δίνονται οδηγίες για την συστηματική παρατήρηση και καταγραφή του καιρού όλη τη σχολική χρονιά.

Αποστολή επικονίαση!

Ένας μικρός κήπος για επικονιαστές δημιουργείται στην αυλή του σχολείου μέσα από το πρόγραμμα. Τα παιδιά γνωρίζουν τους βασικούς επικονιαστές της πόλης, τον τρόπο παρατήρησής τους, αλλά και τη σημασία της επικονίασης. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα έντομα, να αντιληφθούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο και να αναλάβουν δράση προστασίας των επικονιαστών φροντίζοντας τον κήπο τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δίνονται οδηγίες για την συστηματική ενασχόληση των παιδιών με τον κήπο και την καταγραφή των επικονιαστών που τον επισκέπτονται.

Η παιδαγωγικής προσέγγιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στηρίζεται στην εμπειρική μάθηση και το θεατρικό παιχνίδι.

Διάρκεια: 60-75 λεπτά

Απευθύνεται σε Παιδικούς σταθμούς, Νηπιαγωγεία, μαθητές-τριες Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε υπαίθριους φυσικούς χώρους

Image


«Καλύτερα να γνωρίσεις ένα βουνό, παρά ν’ ανέβεις σε πολλά!» Ινδιάνικη Παροιμία

Σχολείο μου, η φύση

Μαθαίνω πώς να μαθαίνω, στο μεγάλο σχολείο της φύσης! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτικές επισκέψεις κάθε σχολικού τμήματος σε γειτονικούς υπαίθριους φυσικούς χώρους και την παροχή επαναλαμβανόμενων ερεθισμάτων για γνωριμία, εξερεύνηση και ανακάλυψη του φυσικού κόσμου με ευχάριστο κι αβίαστο τρόπο, μέσω του παιχνιδιού, της κίνησης, της ενεργοποίησης των αισθήσεων και της επαφής με φυσικά υλικά.

Ακολουθώντας τα φυσικά ερεθίσματα κάθε εποχής του χρόνου, εξειδικευμένοι παιδαγωγοί της Παρέας του δάσους, ενθαρρύνουν κι εμπλουτίζουν τις αναζητήσεις των παιδιών με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες, με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες της εμπειρικής μάθησης, της Παιδαγωγικής Τέχνης Waldorf-Steiner και των Σχολείων του δάσους.

Φιλοσοφία του προγράμματος αποτελεί η βιωματική σύνδεση των παιδιών με τη φύση -καθοριστική για τη σωματική, ψυχική, πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική τους υγεία- καθώς και η αξιοποίηση της φύσης ως πεδίο ανάπτυξης δεξιοτήτων και παροχής κίνητρων για μάθηση και δημιουργία.

Κύριος παιδαγωγικός στόχος  του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης, ενώ απώτερος στόχος είναι η έμπνευση και ενθάρρυνση των παιδαγωγών να εντάξουν την επαφή με τη φύση στην εκπαιδευτική τους προσέγγιση.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε επιλεγμένους εξωτερικούς χώρους, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.

Ο αριθμός και η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε σχολείου, με μίνιμουμ τις 4 συναντήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  Κάθε συνάντηση διαρκεί 90’ ή 120’.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία συνάντηση προετοιμασίας και μία συνάντηση αξιολόγησης με την παιδαγωγική ομάδα του σχολείου.

Απευθύνεται σε Παιδικούς σταθμούς, Νηπιαγωγεία, μαθητές-τριες Α’ και Β’ Δημοτικού.

Ίχνη στο μονοπάτι

Στη φύση αφήνουμε τις πατημασιές μας και παίρνουμε μαζί τις αναμνήσεις μας! Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο την εμπειρική αντίληψη και κατανόηση του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει, μέσω της ενεργοποίησης των αισθήσεων και της ενίσχυσης της παρατηρητικότητας.

Με κατάλληλες δραστηριότητες και αισθητηριακά παιχνίδια, τα παιδιά εξερευνούν επιλεγμένους φυσικούς χώρους της πόλης και «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», συλλέγοντας στοιχεία για την τοπική χλωρίδα και πανίδα, ανακαλύπτοντας την αλληλένδετη μεταξύ τους σχέση, αλλά και τη σχέση ανθρώπου-φύσης.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες της κάθε ηλικιακής ομάδας και πραγματοποιείται ανά σχολικό τμήμα, σε επιλεγμένους φυσικούς χώρους της πόλης.

Διάρκεια: 90’ ή 120’

Απευθύνεται σε μαθητές-τριες Γ’ έως Στ’ Δημοτικού.  

 

Παρέα του δάσους

Η Κοιν.Σ.Επ. Παρέα του Δάσους αποτελεί μια πρωτότυπη παιδαγωγική προσέγγιση, που αξιοποιεί το αρχαιότερο εργαστήριο στον κόσμο -τη φύση- ως πεδίο μάθησης και ανάπτυξης.

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στις δράσεις της Παρέας του δάσους είναι απαραίτητη και ο αριθμός συμμετεχόντων περιορισμένος.

Η δήλωση μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας μας

www.pareatoudasous.gr

ή με e-mail στο 

Πληροφορίες: +30 694 928 8685

Βρείτε μας στο facebook

Παρέα του δάσους Parea tou dasous

Σχολεία

Χρησιμοποιούμε cookies

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγηση, καταλαβαίνουμε πως συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου μας.